Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die online magazine Onze Suus hanteert.

 

Algemeen

Onze Suus is een online magazine magazine voor vrouwen (en mannen) die graag bewust van het leven genieten. Op onze Suus is informatie te vinden over webshops en websites die volgens onze Suus het bezoeken waard zijn.

De website van onze Suus bevat links naar diverse websites die door andere partijen dan onze Suus worden geëxploiteerd. De link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. onze Suus heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

De site van onze Suus bezoeken en lid worden van onze Suus is zonder enige verplichtingen en gratis. Aan het lidmaatschap van onze Suus kan geen enkel recht worden ontleend.

Door lid te worden van onze Suus geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement, de disclaimer en het copyright van onze Suus.

 

Aansprakelijk


Als lid van onze Suus ben je zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. onze Suus aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door onze leden verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt onze Suus geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website.

Onze Suus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op www.onzesuus.nl.

Er wordt voortdurend zorg en aandacht aan de samenstelling van de website en de juistheid van de opgenomen gegevens besteed. Onze Suus doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Onze Suus kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops en websites. Doorklikken naar een genoemde webshop of website, gebeurt op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan de betreffende webshop of website te gebruiken volgens de voorwaarden van die betreffende webshop of website.

Onze Suus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.onzesuus.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

 

Beeld-, merk- en auteursrecht

Alle materialen die op deze site te vinden zijn, zijn in eigendom of licentie bij onze Suus en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Citeren mag, op voorwaarde dat steeds wordt verwezen naar de authentieke bron. Ook reproduceren mag op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij gebruikt voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs mèt bronvermelding, zonder toestemming van onze Suus niet is toegestaan.

 

Bronvermelding

Online magazine Onze Suus gebruikt naast eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden. Bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Mocht jij van mening zijn een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeldt, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden.

Onze Suus draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal van de genoemde webshops en websites.

De bij onze Suus aangesloten webshops en websites zijn zelf aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van op deze website gebruikt materiaal die verband houdt met hun webshop of websites. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

 

Reacties

Onze Suus biedt interactieve pagina’s aan waarop bijvoorbeeld reactie geplaatst kunnen worden. Onze Suus is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van onze Suus weer.

Onze Suus is bevoegd teksten te redigeren of weigeren indien ze in strijd zijn met algemene normen en waarden van fatsoen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren bij schelden, vloeken of discrimineren.

 

Misdragen


Onze Suus mag zonder waarschuwing een lidmaatschap op onze Suus beëindigen. Bijvoorbeeld door gedragingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

 

Gegevens


Voor een aantal onderdelen van onze Suus is het nodig persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van verstrekte gegevens. Sommige onderdelen van onze Suus kunnen echter alleen worden gebruikt na het invoeren van persoonlijke gegevens.

 

Privacy


Onze Suus gaat zorgvuldig met alle persoonsgegevens om. Deze worden alleen gebruikt zoals in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoons- en adresgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Ze worden gebruikt om een gewonnen prijs toe te sturen of om contact op te nemen als er een prijs is gewonnen. Onze Suus geeft alleen adresgegevens aan derden indien deze worden ingeschakeld om een gewonnen prijs rechtstreeks te versturen.

Als winnaar van een actie kan je naam worden gepubliceerd op de website of op een van de andere onderdelen van onze Suus zoals bijvoorbeeld social media.

Persoonlijke gegevens worden tevens gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Wil je deze niet meer ontvangen, kun je dat op ieder moment aangeven.

 

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

Cookies

Onze Suus maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat tijdens het openen van een pagina op onze website op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kan de website van onze Suus je bij een volgend bezoek herkennen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om inloggegevens te onthouden of om de voorkeuren voor een bepaald formulier vast te leggen.

Een cookie kan tevens signaleren of je een website uit ons netwerk bezoekt.

De gegevens worden door onze Suus alleen gebruikt voor haar statistieken en zijn niet gekoppeld aan een naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar alleen aan het IP adres van de computer.

Met behulp van deze statistieken kan onze Suus haar website nog beter aan de wensen van de gebruikers aanpassen. Gebruik van deze cookies kan worden geweigerd zonder nadelige gevolgen. Je beslist zelf of je cookies wilt accepteren.

Een browser kan zo ingesteld worden dat je geen cookies meer ontvangt. Hiervoor dienen de instellingen in de browser aangepast te worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijst onze Suus je naar het “help” menu van de browser voor het instellen van de cookie-voorkeuren.

 

Akkoord en wijzigingen

Onze Suus houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zullen we op deze pagina publiceren. Onze Suus adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en algemene voorwaarden.

 

Kamer van Koophandel te Breda Nummer 57 83 89 84

 

© Onze Suus • April 2013

 

 

Share Button